Kako rastem // How I grow

Vprašam… kdaj ste bili nazadnje en dan sami in en dan tiho ali kdaj ste nazadnje en dan ne jedli in ga po možnosti prehodili po gozdu? Poznam odgovor, zato vem, kako malo možnost imajo še tako modre besede pasti na plodna tla notranje čistine in obroditi sadove. Če je vaša zemlja polna plevela… miselnega nemira, razdrobljenih opravkov, hitrega menjavanja prestav, množice nasprotujočih razpoloženj, vsakovrstnega nihanja in drugega nereda, nobeno znanje ne more imeti preobrazbene moči nad vami.

Anchor      Spotify 


I ask… when was the last time you were alone and quiet for a day or when was the last time you didn’t eat for a day and possibly spent it walking in the woods? I know the answer, so I know how little chance even wise words have of falling on the fertile soil of the inner clearing and bearing fruit. If your soil is full of weeds… mental restlessness, fragmented tasks, rapid shifting of gears, a multitude of conflicting moods, all kinds of fluctuation, and other clutter, no amount of knowledge has the power to transform you.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: