V sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Andragoškim centrom Slovenije razpisujemo pet brezplačnih Študijskih krožkov za leto 2019.

Pozdravljeni na bogatih straneh študijskih krožkov, brezplačnega neformalnega izobraževanja za odrasle, ki ga pri nas promovira Andragoški center Slovenije in financira ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Morda se skozi prebiranja teh vsebin v vas zdrami kaj novega in navdihujočega. Vsa izobraževanja so brezplačna.


Pot narave Snežnik 2020

Človekova odtujitev od narave in naravnega se zdi kot odklon, ki smo ga potrebovali, da bi spoznali našo pogojenost z naravo. Ni nas brez nje, zato moramo za preživetje sprejeti njeno pot v svoj način življenja. Kakšna je ta pot nas bo poučil študijski krožek Pot narave, ki je med ljudmi že tisočletja znana kot Daoistična modrost Wu wei, pri nas pa šele na robu planetarnega uničenja pridobiva na svoji veljavi..  Nadaljuj z branjem…

Zgodba in pesem gozda Jesen 2021 (Preberi več)

Prvi del trilogogije študijskih krožkov in priprava na prejem moči in znanja, ki ga brez velike količine tihotenja, ki ga privoščimo telesu, umu in duhu, ne moremo sprejeti. Ta krožek je poskušal povabiti, predstaviti in opolnomočiti moč krajših in daljših zadrževanj v gozdnem zvenu kot nenadomestljivega zavesznika pri prehodu na višje dimenzije bivanja. Vsebina je v obliki učbenika predstavljena v k njigi Feniks vstaja.


Navade naravnega človeka jesen 2021 (Preberi več)

Drugi del trilogije, ki pripravlja na celovito prenovo navad iz družbeno vsiljenih k samoniklim in naravnim. Kadar starega ni več, novega pa še ni, je potrebno vstopiti v notranji prostor bogastva in obilja in temu dovoliti, da se izlije skozi nas. Študijski krožek  je predstavljen v drgem delu knjige Feniks vstaja.


Večna modrost zdravljenja Jesen 2021 (Preberi več)

Zadnji del trilogije je vnovična prebuditev danosti, ki jih ljudje kot svetlobna bitja imamo, pa so nam bila zatrta in zamolčana. Vabljeni na čudovito potovanje ponotranjenja, prebujanja samega sebe v mnogih duhovnih, božanskih močeh in vračanja k dostojanstvu Človeka, ki se je prebudil v ljubeći ustvarjalnosti. Naročam knjigo Fenikx Vstaja.


Telo – okno priložnosti Zaplana 2020

Močno prezrta zmožnost človeka je branje in sledenje telesni modrosti. Telo je delo življenja in je po svoji inteligenci na istem nivoju kot vsa narava. Zaradi dolgotrajnega sledenja nenaravnemu načinu razmišljanja in obnašanja, ki je človeku dana od zunaj, ne znamo več prisluškovati lastni dani inteligenci ali pa jo prepišemo z idejami o primernosti, koristnosti, z bojazljivostjo in nezaupanjem v lastno čutenje. Nadaljuj z branjem…


Trajnostna kultura bivanja, Spomladanski in jesenski krožek Hrvoji 2019

Krožek je samostojen, obenem pa je del dveh krožkov, pri čemer v tem krožku osvajamo znanja in prakso trajnostnega bivanja, v drugem krožku pa načrtujemo prenos znanj in praks v vsakdanje življenje in druge lokalne skupnosti. Krožek bomo izvajali v slabo poseljenem in nerazvitem ruralnem zaledju slovenske Istre v Trajnostnem parku Sončni grič, ki se sooča s problemom izseljevanja mladih, slabo izobraženostjo in staranjem prebivalstva. Med krožkom bodo udeleženci raziskovali kaj pomeni trajnostna kultura bivanja, kako se v praksi udejanja na socialnem, ekonomskem, okoljskem in kulturnem področju ter kako so ta področja med seboj povezana. Program je zasnovan izrazito izkustveno in interaktivno. Med krožkom bodo udeleženci prepoznali potenciale, ki jih z vidika trajnosti ponuja okolje kjer živijo ter raziskali kako lahko te potenciale izkoristijo za dvig kvalitete življenja in dolgoročni razvoj lokalne skupnosti.

Utrinek iz krožka


Ekologija duha Zaplana 2019

Krožek je namenjen udejanjeni ljubezni do sebe na vseh nivojih, na katere imamo vpliv. Tega se bomo lotili skrbno in nežno. Odvečni balast, ki se nabere ne samo na telesu, predvsem v glavi in čustveni dimenziji, nas duši, nam ne dovoli lahkosti in radosti ter vodi v kronična obolenja in stisko. Krožek je predvsem duhovne narave, ki se bo celostne čistke lotil od znotraj, bo bika prijel za roke. Razlog za nezmernost in nediscipliniranost je vedno neoprijemljiv. Spoznali bomo tri dimenzije človeka, na katere imamo vpliv in četrto dimenzijo, ki je dostopna preko prvih treh. Veliko bomo pohajali, se spoprijateljili, kurili ogenj in ustvarili krog zaupanja, v katerem lahko izrazimo najtišje.

Utrinek iz krožka


Zdravilna in čarna moč narave Brekovice 2019

Na študijskih krožkih želim spodbuditi in prebuditi v vas tisto čudovito, preprosto domače zavedanje in vedenje, katerega globoko v sebi nosimo vsi. Cilji našega krožka naj bodo večja povezanost samega sebe s seboj in s skupnostjo, dvig zavesti, povrnitev zaupanja v zdravilno in čarno moč narave, predvsem pa samooskrba z osnovno domačo lekarno.

Krožki bodo potekali v obliki delavnic, na katerih bomo na naših potepanjih po bližnjih žirovskih travnikih in gozdovih obujali, odkrivali in med sabo delili čarno in zdravilno moč narave ter njen čudoviti svet zelišč. Dobili bi se vsak drugi četrtek. Vsakič bi se srečali na v naprej dogovorjeni lokaciji (Ledinica, Brekovice, Sovra, Račeva), od tam naredili krajši sprehod po naši čudoviti naravi, medtem in potem pa ob prijetnem druženju in počitku na svežem zraku vsakič poklepetali o določeni temi, si podelili znanja, izkušnje, in se tako obdarili s nekaj dragocenimi urami skrbi zase. 

Utrinek iz krožka


Krog pojočih src Dragonja 2019

Srce nam poje, kadar smo v sozvočju s samim sabo, s svojo dušo, s svojim bistvom, s svojim duhom, z materjo Zemljo, z vsem, kar je. S pomočjo zvoka, glasbe, petja se bomo osvobajali mentalnih zavor in čustvenih blokad, da bi se ponovno uglasili s seboj, s svojo dušo in s svojim namenom. Cilj krožka je najti svoj glas in ljudem v stiski ali ljudem, ki preprosto radi dvigujejo svojega duha nad pritiske vsakdana, pomagati ponovno odpreti srce, da se jim poveča volja do življenja, da začutijo radost, da jim zapoje srce. Spoznali bomo mnogo pesmi, ki nam povzdigujejo duha, nam odpirajo srce in nas povezujejo z naravo, z drugimi ljudmi in z vsem stvarstvom. Posvetili se bomo kreativni vizualizaciji, meditaciji in mantram, čistili se bomo s šamanskim bobnom, indijansko flavto in drugimi terapevtskimi glasbili, se družili v naravi in ob ognju. Pripravljena imamo besedila, da se bodo udeleženci lažje priključili petju skupine in izkustveno doživeli blagodejen in zdravilen učinek ispirativnih in terapevtskih melodij in manter.

Utrinek iz krožka

Nazaj na Izobraževanje