Šaman – Duh Prapočela (1/8)

Deževni gozdovi po svetu se krčijo s strašljivo hitrostjo. Morda bodo v nebo vpijoči glasovi gozdnih šamanov in šamank vendarle uslišani, da zaustavijo uničevanje naravnega ravnovesja, ki natančno zrcali opustošenje našega duha, enako strašljivo neobčutljivega za krike in krče življenja na zemlji. Ne glede na to ali bodo prošnje uslišane ali ne, se uničenju tisočletju zbiranja znanja o nekultivirani moči narave/človeka ne moremo izogniti. Kapitalistična, produktivno naravnana ekonomija kot orjaška hobotnica rine v zadnji kotiček nekultiviranih staroselcev in pod seboj pokopava zadnje sledi šamanskega duha.

S pričujočo serijo prispevkov se bomo podali na pot šamanskega duha, ki po mojem mnenju lahko poustvari vse, kar je pozabljeno in ustvari povsem nove načine občevanja ne le s stvarmi tega sveta, pač pa tudi z duhom narave, zemlje in življenja, kar je steber avtentičnega šamana. Šaman hoče umreti kot jaz, da bi v sebi odstopil prostor Prasili življenja, da se izrazi skozenj in ga s tem drži v območju Živih.

Nekoč domena redkih občutljivih posameznikov je danes dosegljiva vsakomur, ki ga svet kapitala, rivalstva, konfliktnosti in drugih oblik miselne ječe ne prepričajo k sodelovanju. Šaman ne pristaja na družbene dogovore, pri katerih ni sodeloval ali jih zavestno prevetril, temveč v odmaknjeni tišini gozda prepozna svoj pravi obraz, ki ga ne proda za noben cenen nadomestek družbenega ugleda in ugodja.

Sledi:

Ustvarjalnost – Porajanje novitet iz Plenuma (2/8)

Prototip figure Šamana – ZnanstvenikUmetnikZdravilec (3/8)

Podoba šamanskega Umetnika – Iskalec mističnih trofej (4/8)

Šamansko Videnje – Ustvarjanje iz Velikega razumevanja (5/8)

Avtentična umetnost Šamana – Poustvarjanje pozabljenega (6/8)

Šaman – Potomec Visoke zavesti (7/8)

Po Šamanski poti nazaj h koreninam (8/8)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: