12 Življenjskih Zakonov – Naravno pravo /(2)/ 12 Laws of Life – Common Law

Ljudje gremo ciklično, najmanj vsakih 2000 let, skozi kontrolne točke svobodne volje. Takrat so, intenzivneje kot običajno, kolektivni zavesti človeka ali javni sferi, namerno prikazane senčne plati naše družbe, s katerimi sunejo v naivno, uspavano zavest človeka in ga postavijo pred odločitev: Ali bo nove informacije uporabil za uvid v stanje stvari, odprl tretje oko duhovnega videnja in izbral odgovornost nad seboj… ali pa informacije zanemarili, padel še globje v nevednost in pod nadzor umetne inteligence.

Življenjski Zakoni so nespremenljivi zakoni Življenja, ki so s človeško roko nedotakljivi. So neločljiv, med seboj prepleten temelj Velikega Zakona Enega, ki vodi do razumevanja, kako ta svet deluje. Vsa svetlobna bitja ga morajo osvojiti, ker na njem stoji duhovno napredovanje ali evolucija zavesti. Brez razumevanja Zakona Enega ali Naravnega prava nimamo primerne osnove za svetlobno širjenje in izgubimo zmožnost za duhovno suverenost.

Naravno ali Univerzalno pravo je zakon vzet iz narave, ni abstraktni zakon, nastal iz abstrakcije od Življenja ločene misli, po katerem sedaj deluje človeška družba. Velja za vse, ne glede na prepričanja ali vedenja o njem…, enako kot gravitacija deluje na vas, vseeno ali verjamete vanjo ali ne, ali veste zanjo ali ne.

Naravni Zakon strnjeno sporoča, da so vsa organska bitja suverena in popolnoma svobodna, da se vedè ali nevedè v vsakih okoliščinah odločajo iz svobodne volje.

Naravni Zakon neposredno izrašča iz kraljestva Enosti in presega svet dvojnosti in človeški zakon. Med tem, ko je svet stvari nevtralen in konotacijo pozitivnosti in negativnosti dobi šele v rokah človeka, glede na to ali stvari uporabi za povečevanje sebe ali povečevanje skupno dobrega…, je Narava zavesti v temelju dobrohotna, čuteča in ljubeča in ni nepristranska do bolečine in stiske človeka.

Najvišji izraz Ljubezni, iz katere Naravno pravo izhaja, je svoboda.

Svobodnost je najbolj skladna naravnava osebne energije, je stanje zdravosti, je harmonija z Zakonom Enega in temelj duhovne suverenosti.

Biti neprebujen v zavedanju Naravnega Prava je izbira, ki zmanjšuje žar zavesti, z njim pa jasnost, sposobnost razločevanja in samostojno presojo, ustvarja duhovno odvisnost, zmedo, stisko, bolezen in vsakršno pomanjkanje.

Duhovna suverenost je doraščanje v spoznanje, da ne potrebujem vodij,

da mi vladajo, pri čemer je spoznanje izhodišče, ki mora voditi

v vedenjsko preobrazbo, s katero izkazujem vse večjo ubranost

z Življenjskimi Zakoni, več zavedanja o sebi, da premorem pravilno presojo,

da se sama od sebe zaustavim v škodljivem ravnanju

in ne potrebujem zunanjih zakonov, pravil in kazni, da jih ne počnem.

Ne-zavedanje ustvarja popolno platformo za vsa mogoča trpljenja, izkrivljenosti in neskladnja z Življenjskimi Zakoni. Nezavedanje je ločeno zavedanje, je vladanje prepričanja, da človek stoji sam zase. To je najnižja vibracijska raven. Iz nje, tudi če noče, človek deluje proti vsem in vsemu in ustvarja vse več neskladij, ki jih bo moral prepoznati, doživeti in opustiti, če bo hotel v Življenje.

Da bi se vam višja raven razkrila, vam dovolila vstop vanjo

in prejem njenih moči, potrebujete duhovno suverenost

t.j. dozorelost za samo-odgovornost in samo-obvladovanje.

Samo-obvladovanje ne pomeni vojaške discipline, pač pa popolno sproščenost bivanja iz ne-uma, iz notranje tišine, v kateri ni ničesar, kar bi morali nadzorovati. Je predaja ljubeči brezhibnosti Življenja, je zaupanje Redu in Logiki, ki Mu vlada, in ki vsakogar prepriča o svoji inteligentni dobrohotnosti, če le tiho prisostvuje življenju narave in jo s telesom doživi.

Odgovornost

Prvi poudarek Naravnega Prava je,

da je vsak v celoti odgovoren za svoja dejanja in nedejanja.

Staroselska ljudstva so živela in poučevala Naravni Zakon kot temelj kulture, in bi ga lahko strnili v enostavno moralno pravilo: ”Ne delaj nasilja nad drugim bitjem”, ne fizičnega nasilja, ne s poseganjem v duhovno intimo in svobodo drugega. Kadar nasilno t.j. brez njegovega zavedanja in privoljenja, posežemo v drugo bitje, ustvarjamo neskladje energij, smo nemoralni. Moralno prebujeno bitje se torej vzdigne na raven ljubezni, ki uteleša svobodo in spoštuje intimo, t.j. duhovno suverenost drugega.

Vodilna sila Univerzalnega Zakona Enega je ta preprosta, pa vseeno skrivnostna morala ne-invazivnosti, ki je natančna in nezmotljiva pri presoji, koliko prestopimo njen prag. Ne poseganje v svobodo drugega je torej temeljni zakon Naravnega Prava in vsak njegov prekršek povzroča neugodne posledice. A se tu ne konča, enako lahko negativne posledice ustvarja tudi nedejanje.

Naša raven bivanja nam spretno prikriva, kako pomembno je spoštovanje svobodne volje drugega in nas uči poseganja vanjo, s tem pa ustvarja prekršek za prekrškom proti Naravnemu Zakonu in raven izjemno nizke svetlosti, iz katere je preboj v svobodo močno otežen. Iz tega izhodišča so nedejanja tista, ki imajo za nas večji negativni učinek.

Primer: Recimo, da izvemo, kako koruptivne so vlade, kako sebične interese imajo v odnosu do ljudi, da vedo in celo povzročajo neugodne pogoje bivanja in se poslužujejo grozljivih načinov, da bi kolektivno zavest držali na čim nižjih frekvencah. In recimo, da smo znova na točki preverbe svobodne volje in so ta, pogosto zelo moteča, razkritja nujna, da nas prebudijo v prepoznanje tiste temne plati našega sveta, ki ji ob lagodnem, vase zatopljenem življenju ne posvečamo pozornosti ali pa ji ne verjamemo? Recimo, da je bilo razkritje neizpodbitno, da ga je prepoznalo tudi vaše telo, in da so spremembe zunaj vas tako dramatične, da ne morete, da si zadeve ne pogledate natančneje?

Natanko to se je zgodilo v Jezusovem času, On je bil razkritje, največje razkritje vseh časov, saj se je On, ki je Življenje, Resnica in Pot utelesil v območje smrti, kar je bil čudež, ki so mu prisostvovale vse vesoljne rase, z namenom, da nam s Svojim Visokim bivanjem pokaže, kako se vladajoče elite bojijo Svetlobe Zavesti in kaj so pripravljene narediti, da jo zatrejo.

Enako kot takrat, imamo tudi sedaj znova izbiro: nas bo šok pretresel, zrušil zlagan miselni konstrukt ”uspešne civilizacije” in nas pognal kot fenikse v samo-vladarstvo ljubečih polbogov…. ali pa v zanikanje, obrambo svoje ujete misli in v popoln nadzor brezčutne mehanske tehnologije.

Da bi nekdo zmogel prebaviti temno resnico našega sveta,

mora prepoznati zanikanje kot šibkost neljubezni in biti vsaj toliko pri sebi,

da pred dokončno prepustitvijo zanikanju sam opravi raziskavo

in se iskreno zavzame za razjasnitev zadeve.

Da torej razkritij ne zavrača na pamet, brez osebnega angažiranja. Ljubezen dela tako, da se žrtvuje, strah prisiljuje, ljubezen obvešča in razsvetljuje, strah prikriva in zatemnjuje.

Odločitev, ali boste ubogali strah ali ljubezen, pa je vedno vaša.

Ljudje raje kot jasnost in vedenje, izberemo zanikanje in samo-zavajanje, ker nam pomanjkljivo razumevanje nespremenljivih Zakonih Življenja daje navidezen manevrski prostor za prikrojevanje pravil po svoje. Temeljni cilj miselne matrice na tej ravni bivanja je zatemnjevanje Naravnih Zakonov in ustvarjanje pogojev za nerazločevanje in nerazsodnost. Zaradi nepoznavanja energijske narave življenja smo šibki, nesamostojni, bojazljivi in nedorasli, nagnjeni k ustvarjanju varoval okoli našega nizkega psihofizičnega kompleksa energij, s katerimi se instinktivno zavarujemo pred vsako grožnjo, ki bi ga lahko zamajala.

Deljenje darov

Drugi poudarek Naravnega Prava je

odgovornost za uresničevanje prejetega znanja.

Ta sporoča, da dokler ne vemo, nosimo odgovornosti za lenobo in malomarnost ne hotenja vedeti, Ko izvemo za Naravni Zakon in za določeno višje vedenje in ga, kljub poznavanju, ne zaživimo, postanemo polno odgovorni za to izbiro. Nevednost je bilo človekovo varovalo pred Jezusom (zato merjenje časa pred in po Kristu), ko ni imel ‘verodostojnih’ duhovnim svetilnikov, ki bi ga lahko uravnavali v obnašanju, po Njem pa je popolnost Življenja neutrudno delala, da je vsak izvedel zanj in nevednost ne more biti več sredstvo izmikanja.

Zdaj stojimo na pragu jasnosti, da se z Življenjem ni šaliti.

Če nekaj veste, morate to zaživeti.

Naj omenim še zlato pravilo Naravnega prava, ki ga je v 2022 letih, odkar nam je bilo dano, pozna vsak: ”Drugemu delaj to, kar bi sam hotel, da bi drugi delali tebi.” To je najbolj preprosta oblika vseh 12 Življenjskih Zakonov, ki predpostavlja božansko izhodišče človeka, ki si ne more zamisliti Življenju škodljivega ravnanja. Kadar torej vstopamo v duhovno ali telesno intimo drugega, brez njegovega/njenega privoljenja, ustvarjamo zase in za kolektiv neskladje, nezavedanje, bolezen in smrt, ki so se v tisočletjih utrdili v nemoralen temen oblak kolektivne ignorance in brezbrižnost, ki objema Zemljo in naša svetlobna telesa.

Tako lahko pravilno rečemo, da je nevednost edini vir hudega, saj daje misliti, da ni Avtoritete oz. Zakona višjega od tistega, ki ga piše človek.

Dokler smo še v stanju zanemarjanja česarkoli, zanikanja… kot npr. senčne, često za čistega človeka neprebavljive plati naše družbe…, dokler smo še v območju nezavednega, dotlej ustvarjamo ugodne pogoje za ohranjanje in povečevanje hudega.

Zato apatija, brezbrižnost, iskanje izgovorov, prepuščanje strahopetnosti, ni…

z energijskega vidika, le nevarno stanje za človeka,

pač pa za kolektivno zavest in je pomnožen prekršek proti Ljubezni

in Odgovornosti za svoja dejanja v odnosu do drugih bitij.

Jezus je poudaril, da bo vojaku, ki uboga ukaze nadrejenih, manj strogo sojeno kot tistemu, ki ukaze po ubijanju daje, zato, ker je učil ubogljivost, ni pa vojak v celoti neodgovoren, ker bi lahko izbral drugače, četudi za ceno lastnega življenja.

Ne-prizadevanje za dvigovanje osebne vibracije in za odgovornost nad lastnimi dejanji ne morete naprtiti nikomur, saj z energijskega vidika ni zunanjih ukazov, ki bi jih morali ubogati in ki bi upravičili vaša neskladna dejanja. To je velika iluzija te ravni bivanja.

Naravni Zakon Ima nično toleranco do nevednosti.

To je velika ironija svobodne volje, da je nevednost v Naravi Življenja, v katerem je vse, kar potrebujete, že v vas, prav tako izbira. Kdor ne ve, hoče tako.

Naravno Pravo kot zdaj vidite, je sežetje Ljubezni, ki je notranja Vladarica vsakega živega bitja, in ne more, da bi nasilno postopala proti kateremu koli drugemu bitju. Je najbolj lastna narava Živih, med katere se bo vsak s svojimi dejanji sam med njih uvrstil ali iz njih izločil. Za tiste, ki hočete Življenje, je vaš nadaljnji korak kristalno jasen:

 • ljubite se in si odpustite zablodo ali z drugimi besedami

 • bodite resnični in postali boste Luč sami sebi.

Če boste naredili ta ključni korak, boste zmogli zapustiti vsa tista prepričanja, navade, okolja in ljudi, s katerimi ste se privezovali na svet temin… in začeli soustvarjati Zlato dobo človeštva. V tem primeru bo vaš Sijaj Večen. Sijte in ostajajte sijajni, Marjeta Šumrada

Sledi: 12 Življenjskih zakonov (3) – 1. Zakon Enega/Enosti


12 Laws of Life (2) – Common Law

Humans go through free will checkpoints cyclically, at least every 2000 years. At that time, more intensely than usual, the collective consciousness of man or the public sphere, the shadowy sides of our society are deliberately shown, with which they ‘stab’ into the naive, dormant consciousness of man and put him before a decision: Will he use the new information to gain insight into the state of affairs, open a third eye of spiritual vision and chose responsibility over themselves… or neglected the information, fell even deeper into ignorance and under the control of artificial intelligence.

The Laws of Life are immutable Laws of Life that are untouchable by human hands. They are the inseparable, interwoven foundation of the Great Law of One that leads to an understanding of how this world works. All beings of light must conquer it, because spiritual progress or evolution of consciousness rests on it. Without an understanding of the Law of One or Common Law, we have no proper basis for light propagation and lose the capacity for spiritual sovereignty.

Natural or Universal Law is a law taken from nature, it is not an abstract law, created from an abstraction from Life-separated thought, according to which human society now operates. It applies to everyone regardless of beliefs or behaviors about it… just like gravity works on you whether you believe in it or not, whether you know about it or not.

The Common Law summarizes that all organic beings are sovereign and completely free, that knowingly or unknowingly they make decisions of their own free will in all circumstances.

Common Law springs directly from the realm of Oneness and transcends the world of duality and human law. While the world of things is neutral and acquires the connotation of positivity and negativity only in the hands of man, depending on whether he uses things to increase himself or to increase the common good…, the Nature of consciousness is basically benevolent, feeling and loving and is not impartial to pains and sufferings of man.

The highest expression of Love, from which Common Law derives, is freedom. Freedom is the most harmonious arrangement of personal energy,

it is a state of health, it is in harmony with the Law of One

and the foundation of spiritual sovereignty.

Being unawakened in awareness of Common Law is a choice that diminishes the glow of consciousness and with it clarity, discernment, and independent judgment creating spiritual addiction, confusion, distress, disease, and all kinds of deprivation.

Spiritual sovereignty is growing into the realization

that I don’t need leaders, to rule me, with this knowledge

being the starting point that must lead to a behavioral transformation,

with which I show increasing compliance with the Laws of Life,

more self-awareness, that I have the right judgment,

to stop me from harmful behavior and I don’t need

external laws, rules, and punishments for not doing them.

Non-awareness creates the perfect platform for all possible suffering, distortions, and non-compliance with the Laws of Life. Unconsciousness is separate awareness, it is the rule of the belief that man stands alone. This is the lowest vibrational level. From it, even if he doesn’t want to, a man works against everything and everything and creates more and more inconsistencies, which he will have to recognize, experience, and abandon if he wants Life.

For the higher level to reveal itself to you, to allow you to enter it

and receiving its powers, you need spiritual sovereignty,

maturity for self-responsibility and self-control.

Control does not mean military discipline, but the complete relaxation of being from no-mind, from an inner silence in which there is nothing to control. It is a surrender to the loving flawlessness of Life, it is a trust in the Order and Logic that governs It, and which convinces everyone of its intelligent benevolence if only one silently attends to the life of nature and experiences it with one’s body.

Responsibility

The first emphasis of Common Law is, that everyone is fully responsible

for their own actions and inactions.

The indigenous peoples lived and taught the Common Law as the foundation of culture, and it could be summed up in a simple moral rule: “Do not do violence to another being”, not physical violence, not by interfering with the spiritual intimacy and freedom of another. When violently, which is without his awareness and consent, we interfere with another being, we create a disharmony of energies, we are immoral. A morally awakened being therefore rises to the level of Love, which embodies freedom and respects intimacy, the spiritual sovereignty of another.

The guiding force of the Universal Law of One is this simple, yet mysterious morality of non-invasiveness, which is precise and infallible in judging how far we cross its threshold. Non-interference with the freedom of others is therefore a fundamental law of Common Law, and any violation of it causes unfavorable consequences. But it doesn’t end there, inaction can also create negative consequences.

Our level of existence skillfully hides from us the importance of respecting the free will of others and teaches us to interfere with it, thereby creating offense after offense against the Common Law and a level of extremely low brightness from which the breakthrough to freedom is greatly hindered. From this starting point, it is the inactions that have a greater negative effect for us.

Example: Let’s say we find out how corrupt governments are, how selfish interests they have in relation to people, that they know and even cause unfavorable living conditions and use horrible methods to keep the collective consciousness at the lowest possible frequencies. And let’s say that we are once again at the free will check point and are these, often very disturbing, revelations necessary to awaken us to the recognition of that dark side of our world, which we do not pay attention to or do not believe in our leisurely, self-absorbed lives? Suppose the revelation was undeniable, recognized by your body, and the changes outside of you are so dramatic that you can’t help but take a closer look?

This is exactly what happened in the time of Jesus, He was a revelation, the greatest revelation of all time, for He who is the Life, the Truth and the Way became incarnate in the region of death, which was a miracle attended by all the cosmic races, in order to show us with His High Being how the ruling elites fear the Light of Consciousness and what they are willing to do to suppress it.

The same as then, we have a choice again now: will the shock shake us, collapse the false mental construct of “successful civilization” and send us like phoenixes into the self-rule of loving demigods… or into denial, defense of our trapped thoughts and into complete control of mindless mechanical technology.

For someone to be able to digest the dark truth of our world,

he must recognize denial as the weakness of unlove

and be at least that much with himself, to do his own research before finally giving in to denial and is sincerely committed to clarifying the matter.

So that he does not reject the revelations without personal engagement. Love works by sacrificing, fear compels, love informs and enlightens, fear conceals and obscures.

The decision whether to obey fear or love is always yours.

Humans choose denial and self-deception over clarity and knowing because our lack of understanding of the immutable Laws of Life gives us an apparent leeway to bend the rules our way. The fundamental goal of the thought at this level of existence is to obscure the Common Laws and create the conditions for indiscernment and indiscretion. Due to ignorance of the energetic nature of life, we are weak, independent, fearful and immature, inclined to create safeguards around our low psychophysical complex of energies, with which we instinctively protect ourselves against any threat that could shake it.

Sharing gifts

Another emphasis of Common Law is responsibility

for implementing the knowledge received.

This tells us that until we know, we are responsible for the laziness and negligence of not wanting to know. When we learn about the Common Law and about a certain higher behavior and, despite knowing, do not live it, we become fully responsible for this choice. Ignorance was man’s protection before Jesus (hence the measurement of time before and after Christ), when he had no ‘credible’ spiritual beacons that could regulate his behavior, but after Him the perfection of Life worked tirelessly, so that everyone learned about Him and ignorance could no longer be a means of evasion.

We are now standing on the threshold of clarity that Life is not

to be trifled with; if you know something, you have to live it.

Let me also mention the golden rule of Common Law, which everyone knows in the 2022 years since it was given to us: “Do unto others as you would have others do unto you.” This is the simplest form of all 12 Laws of Life, which presupposes the divine starting point of a man, who cannot imagine behavior harmful to Life. Therefore, when we enter the spiritual or physical intimacy of another, without his/her consent, we create for ourselves and for the collective disharmony, unconsciousness, disease and death, which have hardened over thousands of years into an immoral dark cloud of collective ignorance and indifference that embraces the Earth and our light bodies.

Thus, we can correctly say that ignorance is the only source of evil,

because it makes one think that there is no Authority or Law

higher than that written by man.

As long as we are still in a state of neglecting anything, denying… such as the shadowy, often indigestible sides of our society for a pure person…, as long as we are still in the area of the unconscious, we are creating favorable conditions for the preservation and increase of evil.

Therefore, apathy, indifference, finding excuses, indulging in cowardice,

is not… from an energetic point of view, only a dangerous situation for person, but for the collective consciousness and is a multiplied offense

against Love and Responsibilities for one’s actions in relation to other beings.

Jesus pointed out that the soldier who obeys the orders of his superiors will be judged less severely than the one who gives orders after killing, because he taught obedience, but the soldier is not entirely irresponsible, because he could choose otherwise, even at the cost of his own life.

You can’t blame anyone for not making an effort to raise your personal vibration and to take responsibility for your own actions, because energetically there are no external orders to obey that would justify your inconsistent actions. This is the great illusion of this level of existence.

Common Law has zero tolerance for ignorance.

It is the great irony of free will that ignorance, in the Nature of Life, in which everything you need is already within you, is also a choice. Those who don’t know, want so.

Common Law as you now see is the summation of Love, which is the inner Ruler of every living being, and cannot act violently against any other being. It is the very own nature of the Living, among which each of them will be included or excluded from them by their own actions. For those of you who want Life, your next step is crystal clear:

– love yourself and forgive yourself delusion… or in other words

– be true and you will become a Light to yourself.

If you take this crucial step, you will be able to leave behind all those beliefs, habits, environments and people with which you have tied yourself to the world of darkness… and begin co-creating the Golden age of humanity. In this case, your Shine will be Eternal. Shine and stay brilliant, Marjeta Šumrada

Next: 12 Laws of Lige (3) – 1. Law of One/Oneness

2 thoughts on “12 Življenjskih Zakonov – Naravno pravo /(2)/ 12 Laws of Life – Common Law

Add yours

 1. Pozdravljeni!

  Občasno vas poslušam, vaše objave, vaše misli. Hvala, hvala vam.

  Tako globoko se me dotika. Moja Duša vesela postane.

  S hvaležnostjo vas lepo pozdravljam, Romana

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: