Iz gozdnega odmika za mlade

Vsak gozdni odmik posebej me gane s svojo zmožnostjo osebnega preobražanja udeležencev. Kljub lepi zbirki fotografij pa z njih ne moremo razbrati te notranje dimenzije, ki jo bojevniški pouk neguje. Vidimo fotografijo ognja pred šamansko potilnico, ne vidimo pa bitk, ki so jih morali otroci boriti, da so jo prešli in sijaja v očeh, ki ga neti premagovanje strahov in omejitev.

Vidimo zunanja početja, ki so bojevniku drugotnega pomena, on ima svoje oko obrnjeno na svoje obnašanje v teh početjih. Nemalo sebičnosti, ki je netivo vsakega spora, so morali bojevniki premagati, da so si zaslužili bojevniško ime, ki je kot seme izbranega cveta, v katerega se tiho razcveta. Hvala za še eno enkratno gozdno dogodivščino, ki nam je vsem podarila svoje moči. Za Hosto Marjeta Šumrada

Cel prispevek s fotografij

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: